logotype
Language: På svenska In english
logotyper
ALLMÄNT
CAMPUS
 

Bokning av Villan

Allmän information
Vid frågor mejla Pubsektionens styrelse på pubsektionen@bthstudent.se eller prata med bokningsansvarig, se mejl längst ner på sidan

 • Formuläret ska fyllas i senast sju (7) dagar före arrangemanget.
 • Samtliga priser anges i SEK.
 • Avbokning som sker senare än tre (3) dagar före bokat datum debiteras med full avgift.
 • Vid överskriden tid på bokningen debiteras en avgift på 500:- per påbörjad timme.
 • Hyrestagaren är ansvarig för de skador som vållats. Debitering basers på skada, produktvärde och reparationskostnad.
 • En deposition på 500:- kommer att tas.
 • Kontrakt skall skrivas under för att bokningen ska gälla.
 • Om bokningen görs som medlem skall personen varit medlem i studentkåren i minst tre (3) månader.
 • Hyrestagaren ansvarar för att allting är städat och iordningställt efter evenemanget.

Kostnad vid bokning av Rotundan
Bokning av Rotundan innebär tillgång till kök, toaletter, garderob, dansgolv, två bardiskar, ljusanläggning och ljudanläggningar.

 • Hyrestagaren är medlem i Blekinge Studentkår:
  Öppen tillställning för studenter vid BTH (0:-)
  Stängd tillställning (500:- per påbörjad 24 timmar)
 • Hyrestagaren är inte medlem i Blekinge studentkår:
  Student vid BTH (1000:- per påbörjad 24 timmar)
  Personal vid BTH för slutet studentsällskap (1000:- + 100:- per påbörjad timme)
  Övriga (1500:- + 100:- per påbörjad timme)

Priser, övriga tjänster
Bokning av Rotundan innebär att hyrestagaren städar efter sig om den tjänsten inte köps till. Ni ska ha diskat, sorterat och slängt soporna.
Bokas städning men städkraven inte uppfylls debiteras hyrestagaren 2000:-
Bokas inte städning och hyrestagaren lämnar utan att städa debiteras 2000:-

 • Städning (1000:-) Ingår: Rengöring av alla ytor (sopning, moppning av golv och avtorkning av alla ytor).

Alkoholservering
Vår alkoholservering följer alkohollagen.

 • Ingen alkohol får tas in eller ut från Rotundan!
 • För att alkohol ska få serveras måste SAMTLIGA kunna legitimera sig på kårhuset Rotundan.
 • ALLA måste kunna visa upp giltigt medlemsbevis för medlemskap i Blekinge studentkår eller en annan SFS-ansluten kår, http://www.sfs.se/medlemskarer.
 • Gäster som inte är medlemmar i en SFS-ansluten kår eller student/personal vid BTH måste vara uppskrivna på gästlistan (max 25 personer).
 • Ansvarig personal bakom baren är nödvändig vid alkoholservering.
 • Endast av Rotundan inköpt alkohol får föras in i lokalen.
 • Alkohol beställs senast två (2) veckor innan evenemanget av inköpsansvarig (se längst ner).
 • För att veta priser för inköp av alkohol till ditt evenemang kontakta inköpsansvarig (se längst ner).

Personal
Vill du ha personal på ditt evenemang kontakta Rotundan.

 • Vid alla arrangemang ska minst en (1) av jobbarna ha ansvarigutbildning.
 • Upp till 25 personer kräver 2 arbetare, mellan 26-50 personer kräver 3 jobbare. Arrangemang för mer än 50 personer kräver minst 4 arbetare eller fler enligt överenskommelse med Rotundan.
 • Städning ingår inte i arbetarnas grunduppgifter, ange städning under övriga tjänster om du vill ha detta utfört.
 • Kårhuset drivs ideellt, vi kan således inte garantera någon mängd arbetare.
Datum
Tid in
Tid ut
Hyrestagare
Kontaktperson
Fakturaadress
Mobiltelefon
E-post
 
Aktivitet
Antal personer
 
Lokalhyra Hyrestagaren är medlem i Blekinge Studentkår, Öppen tillställning för studenter vid BTH
Hyrestagaren är medlem i Blekinge Studentkår, Stängd tillställning
Hyrestagaren är inte medlem i Blekinge Studentkår, Student vid BTH
Hyrestagaren är inte medlem i Blekinge Studentkår, Personal vid BTH för slutet studentsällskap
Hyrestagaren är inte medlem i Blekinge Studentkår, Övriga
 
Önskas det möjlighet att servera alkohol Ja Nej
 
Personal Ja Nej
Tjänster från personalen Dukning
Servering
Avdukning
Barpersonal
 
Övriga tjänster Städning
DJ-Utrustning
 
Övriga funderingar och frågor
Skriv bokstaven z i rutan till höger
Genom att skicka bokningsförfrågan visar jag att jag har läst och förstått allt som gäller för bokningar.
 
Vid frågor kontakta bokningsansvarig
Nicholas Rosqvist Nunes, nicholas.rosqvist.nunes@gmail.com

Alkohol beställs av
()

0.46s
Ver: 1.13.827~RC
Release: ScuD+
Release date: 2014-12-06